Voziček
 ()
Mladen Balog

vodja delavnice
Rudi-Express d.o.o.

„V obdobju od leta 2015 do 2016 je naše podjetje v sklopu novega poslovnega objekta opremljalo avtomehanično delavnico. Del inventarja smo nabavili tudi pri podjetju metaloBox. Na podlagi dosedanje uporabe njihovih produktov lahko potrdimo, da smo z njimi izjemno zadovoljni, prav tako tudi s samo storitvijo in sodelovanjem v času nabave."